Idag har vi ett ansträngt politiskt läge i Sverige, och detta bottnar mycket i svenska värderingar och kultur. Vi är inte överens om hur vi ska hantera växande problem som utanförskap och segregation, och vi har en ökad polarisering i vår riksdag, men även ute bland svenskar i samhället. Många vill se att vi ska återgå till mer traditionella levnadssätt och vanor, medan andra förespråkar ett modernt samhälle som präglas av liberalism och solidaritet. Man kan säga att Sverige är uppdelat i två stora läger när det gäller kultur, värderingar och normer. Ena sidan står för en mer traditionell och nationalistisk linje, och detta innefattar bland annat Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Den andra sidan är för ett mer modernt samhälle, och där hittar vi politiska partier som Socialdemokrater och Moderater. Det är även många svenskar som är aktiva i frågan på arbetsplatser, vid kafferaster eller hemma vid köksbordet. På ett sätt är det problematiskt att vi svenskar är vana att knyta näven under bordet istället för att protestera, men vi har dock blivit bättre på det. Det är väldigt svenskt att inte hamna i konflikter, och detta grundar sig i normer som vi vant oss vid flera år bakåt i tiden. På många sätt hindras vi idag av gamla seder och normer som vi blivit vana vid, men det är också det som gör oss till svenskar.

Kulturens påverkan av andra nationaliteter

Det svenska samhället är väldigt multikulturellt idag, och det märks tack vare alla utländska restauranger. Vi har även anammat maträtter som pizza och kebab, och dessa rätter tillhör numera den svenska kulturen. Vi äter även mycket thailändsk mat, och många rätter skiljer sig från äkta thailändsk mat. De har försvenskats på så sätt att de inte är lika starka som originalrätterna, samt att de kan se lite olika ut beroende på vilka ingredienser som används. Tacos är också väldigt svenskt, även om de ursprungligen kommer från Sydamerika. Vi äter inte heller likadana tacos som latinamerikanska länder gör, och vår variant äts oftast med tacoskal. Vi brukar inte heller använda starka såser.

Kulturpåverkan i svensk politik

Inom politiken påverkas vi också av andra kulturer, och eftersom många av våra riksdagsledamöter har annan etnisk bakgrund är vi multikulturella även där. Detta påverkar givetvis viktiga frågor som dubbla medborgarskap, samernas rätt och så vidare. Religiösa friskolor är också på tapeten väldigt ofta, och detta är något som svenskar motsätter sig starkt. Svenska kyrkan har alltid varit en grundsten inom kristna värderingar i Sverige, och vi går i kyrkan när vi gifter oss, när ett barn döps, eller vid skolavslutningar. Även om Sverige numera är väldigt sekulärt har kyrkan en stor roll i samhället, och andra religioner påverkar den svenska kulturen. Vi har även många olika religioner representerade i Sverige idag.

Kulturell identitet och svenskhet

Idag är frågan viktigare än någonsin, och den lyfts ofta upp i media. Kulturella skillnader mellan olika nationaliteter är väldigt stora, och särskilt när det kommer till den mer blygsamma och försiktiga svensken jämfört med andra nationaliteter. Det talas ofta om kulturkrockar, och i Sverige har vi fortfarande många som lever väldigt enkla och traditionella liv. Utanför storstäder hittas många bönder eller svenskar som arbetar exempelvis inom skogsindustrin. Dessa människor har också ett helt annorlunda synsätt till svenskhet och kultur, och de har ofta större behov av att känna sig svenska. De vill inte att svenskheten ska försvinna, och tack vare sociala medier är många svenskar väldigt aktiva i frågan.

Svensk kultur och dess utmaningar

I Sverige har vi många problem att ta itu med, och särskilt när det gäller vår egna identitet och kulturella skillnader. Det finns de som säger att svenskar inte har någon kultur, medan det finns de som påpekar att det i allra högsta grad gör det. Svenska traditioner har av denna anledning även förstärkts ytterligare, och om någon skulle få för sig att ändra på gamla traditioner idag blir det ramaskri. På ett sätt är detta bra när det gäller bevaringen av svenska normer och kulturen, men det skapar även stora konflikter bland olika grupperingar. Polariseringen är väldigt tydlig i det svenska samhället, och vi står inför många utmaningar i framtiden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *