Sverige – en multikulturell scen

Sverige är idag mer multikulturellt än för bara några decennier sedan. Detta beror till viss del på de nya kulturer som har kommit till vårt land tillsammans med invandrare. Vi reser även mer i dagsläget, vilket gör att vi tar del av olika länders kulturer och tar med kunskap om dessa tillbaka till Sverige. Att

Normer och beteenden historiskt och idag

I Sverige har vi en kultur med väldigt få ritualer och när det kommer till normer och beteenden är vi formella när det gäller träffar och möten, särskilt när det gäller de första gångerna. Normer i dagens samhälle säger att kvinnor kan krama om varandra när de träffas, men för männen gäller handskakningar. Hälsningar med

Språkets förändring

Det svenska språket är, precis som alla andra språk, i ständig förändring. Det handlar inte bara om att vi tar in ord från andra språk och försvenskar dem – eller använder dem precis som de är – utan även om att vi kortar ner och förenklar vårt sätt att skriva och prata på. Detta är

Jantelagen

Jantelagen finns i grunden av den svenska kulturen. Vi har en uppfattning om att den är typiskt svensk. Kanske är den det, om man med typiskt svensk menar att det är oskrivna regler som regerar eller åtminstone har regerat här. Om vi istället menar att det är något som skulle skilja oss från människor i

En svensk tiger

En svensk tiger är ett begrepp eller motto som dyker upp med jämna mellanrum, men vad betyder det egentligen och var kommer det ifrån? Det är lätt att tro att det handlar om att svenskarna exempelvis är starka som tigrar, särskilt när du ser den blågulrandiga tigersymbolen tillsammans med mottot, och det är delvis rätt.

Kvinnlig rösträtt

Idag känns det självklart att se Sverige som ett land med en stark strävan efter jämställdhet. Många kallar sig för feminister, #metoo-rörelsen växer fortfarande och även om allt inte är perfekt är tanken om jämställdhet och jämlikhet något grundläggande i vår kultur. Det har inte alltid varit så. Länge levde kvinnor och män i skilda

Modern svensk jul och traditioner

Varje år i december skiftar hela Sverige från grått och trist till ett land fullt av ljus och glädje. Det är julen som står på glänt och välkomnar alla hårt arbetande själar in i sin värme. Julen innebär inte bara ledighet för svenskar utan framförallt gemenskap, kärlek och tacksamhet. Att julen har blivit en stark

Hur svensk politik påverkar kulturen

Idag har vi ett ansträngt politiskt läge i Sverige, och detta bottnar mycket i svenska värderingar och kultur. Vi är inte överens om hur vi ska hantera växande problem som utanförskap och segregation, och vi har en ökad polarisering i vår riksdag, men även ute bland svenskar i samhället. Många vill se att vi ska

Gustav Vasa och reformationen

Luther menade egentligen aldrig att skapa en splittring av den katolska kyrkan. Men en splittring skedde, som ledde till att två olika grenar skapades: den katolska och den protestantiska. Luther hade egentligen velat lyfta kritik mot den katolska kyrkan med syfte att kyrkan skulle göra sig av med en del destruktiva beteenden. Det mest kända