Sverige är idag mer multikulturellt än för bara några decennier sedan. Detta beror till viss del på de nya kulturer som har kommit till vårt land tillsammans med invandrare. Vi reser även mer i dagsläget, vilket gör att vi tar del av olika länders kulturer och tar med kunskap om dessa tillbaka till Sverige. Att omfamna nya kulturer och visa intresse inför dem kan bidra till ett öppnare och mer accepterande samhälle där alla kan känna sig trygga, oavsett bakgrund. Att veta mer om andra kulturer än bara sin egen kan även leda till en minskad rädsla inför det som är annorlunda, vilket i sin tur kan leda till minskad främlingsfientlighet.

Kulturer kan ta sig uttryck på olika sätt. De kan till exempel demonstreras genom kläder, mat, språk eller det som denna text ska handla om – kultur som på ett eller annat sätt framförs på scen. Att framträda på en scen är ett utmärkt sätt för att dela med sig av sitt budskap till ett större antal personer. Genom att under en förutbestämd till att framföra en akt med ett visst ämne går det att upplysa, engagera och uppmärksamma alla i publiken om det som förmedlas. Det kan röra sig om en teaterpjäs, ett musikframträdande, en festival, en konstutställning eller någonting annat som platsar på en scen och som får människor att tänka till och reagera.

Multikulturella festivaler

Ett exempel på en multikulturell scen är festivaler som marknadsför sig som multikulturella. Här handlar det inte om de musikfestivaler som många av oss är bekanta med utan mer om en stadsfestival som vem som helst kan ta del av. I Eskilstuna har Four Corners Festival arrangerats vid Rademachersmedjorna där kultur från världens alla hörn har presenterats i form av exempelvis unik underhållning, mat från food trucks, hantverk och massvis av aktiviteter både för yngre och äldre. En annan festival som har ägt rum är Joko Multikulturell Festival. Den ägde rum i Falun och fokuserade på musik från olika delar av världen, både traditionell och modern. Musiker från bland annat Sverige, Afrika, Mellanöstern och Indien var på plats.

Föreningar

I Sverige finns många multikulturella föreningar. Det kan handla om individer med rötterna i andra länder som har beslutat sig för att skapa en förening för att värna om sitt arv. En del av dessa föreningars agenda är ofta att uppmärksamma även andra på den kultur som de har och detta kan ta sig uttryck i till exempel dansföreställningar eller teaterframträdanden. Dessa event är perfekt för allmänheten att besöka för att få upp ögonen för den kultur som erbjuds. Ofta säljs även mat eller fika i samband med föreställningarna, vilket gör att besökarna kan testa på nya smaker.

Teater

Idag är flera av de teaterakter som sätts upp på teatrar runt om i vårt land fokuserade på den multikulturella delen av vårt samhälle. Temat är inte alltid ljust och glatt utan kan tvärtom kännas tungt. Att få publiken att känna på ett visst sätt kan förhoppningsvis få dem att engagera sig och få upp ögonen på de orättvisor som idag ofta springer från okunskap om andra kulturer. Om du skulle vilja vara med och påverka genom att berätta om dina upplevelser och tankar kring en teaterpjäs går det ofta att ta del av öppna repetitioner. Det innebär att du får se pjäsen innan den blir en del av det fasta utbudet.

Sammanfattning

Sverige är inte längre bara köttbullar, potatismos och lingonsylt utan våra gränser har öppnats upp och vårt synsätt har breddats. Detta har lett till ett mer multikulturellt samhälle, både i köket och på scenen. Tacos, som numera har blivit ett stående inslag på många svenskars fredagsmysmeny, har inte ens sina rötter i Sverige. Mycket av den musik som vi tar del av sjungs inte på svenska och vårt dagliga språk får ständigt nya influenser från andra kulturer. Detta syns inte minst på scenen där både musik och teater behandlar ämnen som får oss att tänka till och engagera oss. Kultur från andra delar av världen har börjat beblanda sig med den svenska och detta öppnar upp för en större värld.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *