Sverige – en multikulturell scen

Sverige är idag mer multikulturellt än för bara några decennier sedan. Detta beror till viss del på de nya kulturer som har kommit till vårt land tillsammans med invandrare. Vi reser även mer i dagsläget, vilket gör att vi tar del av olika länders kulturer och tar med kunskap om dessa tillbaka till Sverige. Att

Normer och beteenden historiskt och idag

I Sverige har vi en kultur med väldigt få ritualer och när det kommer till normer och beteenden är vi formella när det gäller träffar och möten, särskilt när det gäller de första gångerna. Normer i dagens samhälle säger att kvinnor kan krama om varandra när de träffas, men för männen gäller handskakningar. Hälsningar med

Språkets förändring

Det svenska språket är, precis som alla andra språk, i ständig förändring. Det handlar inte bara om att vi tar in ord från andra språk och försvenskar dem – eller använder dem precis som de är – utan även om att vi kortar ner och förenklar vårt sätt att skriva och prata på. Detta är

Jantelagen

Jantelagen finns i grunden av den svenska kulturen. Vi har en uppfattning om att den är typiskt svensk. Kanske är den det, om man med typiskt svensk menar att det är oskrivna regler som regerar eller åtminstone har regerat här. Om vi istället menar att det är något som skulle skilja oss från människor i

En svensk tiger

En svensk tiger är ett begrepp eller motto som dyker upp med jämna mellanrum, men vad betyder det egentligen och var kommer det ifrån? Det är lätt att tro att det handlar om att svenskarna exempelvis är starka som tigrar, särskilt när du ser den blågulrandiga tigersymbolen tillsammans med mottot, och det är delvis rätt.

Kvinnlig rösträtt

Idag känns det självklart att se Sverige som ett land med en stark strävan efter jämställdhet. Många kallar sig för feminister, #metoo-rörelsen växer fortfarande och även om allt inte är perfekt är tanken om jämställdhet och jämlikhet något grundläggande i vår kultur. Det har inte alltid varit så. Länge levde kvinnor och män i skilda

Sveriges historia genom tiderna

Arkeologer har hittat kvarlämningar som tyder på att det funnits mänskligt liv i det nuvarande Sverige redan för ungefär 13 000 år sedan. De första arkeologiska fynden har gjorts i Skåne-området och därtill finns det tecken på att Sverige varit känt utomlands åtminstone sedan omkring år 100. Då omnämnde den romerske kejsaren Tacitus svenskarna som

Gustav Vasa och reformationen

Luther menade egentligen aldrig att skapa en splittring av den katolska kyrkan. Men en splittring skedde, som ledde till att två olika grenar skapades: den katolska och den protestantiska. Luther hade egentligen velat lyfta kritik mot den katolska kyrkan med syfte att kyrkan skulle göra sig av med en del destruktiva beteenden. Det mest kända

Sveriges historia och kultur

Välkommen till vår sida där vi skriver om allt som rör Sveriges historia och kultur. När man tänker på Sveriges historia tänker många på vikingatiden och hur livet såg ut då i vårt avlånga land. Sverige har dock inte alltid varit lika avlångt utan har suttit ihop med andra nordiska länder och gränsdragningarna har flyttats