I Sverige har vi en kultur med väldigt få ritualer och när det kommer till normer och beteenden är vi formella när det gäller träffar och möten, särskilt när det gäller de första gångerna. Normer i dagens samhälle säger att kvinnor kan krama om varandra när de träffas, men för männen gäller handskakningar. Hälsningar med kyssar sker nästan aldrig och där skiljer vi oss åt relativt mycket jämfört med andra länder. Förr i tiden gifte vi oss nästan så fort vi träffade en partner, men idag gäller samboförhållanden och andra former av relationer. Det är vanligt att par inte gifter sig alls idag, utan många väljer att endast ha ett samboförhållande.

Det är inte längre ett krav från familjerna att barnen ska gifta sig och detta har ökat mycket på grund av sekulariseringen som skett i Sverige. Kyrkan har tappat sin makt och nu firar vi till stor del bara bröllop, dop och skolavslutningar i kyrkan. Idag tillåts dock samkönade äktenskap och kyrkan har tagit en annan ställning gällande frågan. I Sverige är vi i regel väldigt tillåtande och liberala i vårt tankesätt och vi litar på våra samhällsinstitutioner. Vi har en låg korruptionsnivå och den är faktiskt en av världens lägsta. Den svenska kulturen har alltid handlat om långtgående samarbeten och regelföljande, medan andra länder har präglats av exempelvis hämndmotiv och krig.

Vardagsnormer och relationer har historiska anor

I Sverige är det väldigt viktigt att komma i tid när du ska på ett möte, eller när du ska vara på en särskild plats som arbetet eller skolan. Vi förväntar oss också att avtal ska hållas och att allt ska gå rätt til och detta har även lett till att vi kan ses som naiva i andra länder. Alla dessa vardagliga normer har historiska anor från hur vi hanterade affärer och utbyten. När det gäller relationer med andra människor är det viktigt att inte störa andra och vi svenskar klagar lätt på andra grupper som är mer högljudda. En nackdel av detta är att vi blir allt mer konflikträdda.

Värderingar i det svenska samhället

Vi värderar saker som regeringsformen väldigt högt och viktiga aspekter inom den svenska kulturen är möjligheten till fri demokrati och röstningsprocesser. Vi är aktiva när det kommer till val och vi vill göra vår röst hörd så gott det går. Svenskar vill påverka samhället som de lever i och det märks tydligt när det är valtider. Svenskar förväntar sig även att människor från andra länder ska anpassa sig till de svenska värderingarna och även om vi inte tvingar in andra nationaliteter i vår värdegrund vill vi ändå att alla ska vara lika inför lagen, samt att alla ska respektera svenska traditioner och värderingar. Jämlikhet och solidaritet är även två egenskaper som utmärker oss internationellt.

Nationalisering och amerikanisering

I Sverige började vi under 1800-talet stärka våra rötter och det finns många exempel på svenska traditioner i Skåne, Gotland, Norrland och Dalarna. Dalahästen är ett exempel på detta, bara för att nämna ett. Det blev dock ändring på detta när den moderna kulturen tog form och vi började hämta mycket influenser från USA, något som kallas för amerikanisering. Det moderna amerikanska samhället gav även uttryck för rebelliska idéer som raggarkulturen, något som vi omfamnade ganska snabbt. Utöver detta dök även graffittikulturen upp i Sverige, samt en allt växande skinheadkultur. Detta var ett svar på att Sverige tog emot många invandrare som flydde från krig och andra hemskheter.

Dagens moderna kultur

Sverige använder USA som en guide när det kommer till många av dagens influenser. Vi har ett konsumtionssamhälle som påminner mycket om det i USA, samt att våra kulturer är något lika när det gäller normer och värderingar. Särskilt nu i dagens moderna samhälle där allt är uppkopplat till nätet. De svenska traditionerna och gamla normerna börjar suddas ut mer och mer, men våra högtider respekteras fortfarande. Sverige har många olika kulturer som bor och verkar i landet och detta har också påverkat oss. Vi har blivit mer multikulturella över lag, men det finns de som fortfarande vill leva som vi gjorde förr i tiden. Den svenska kulturen är helt enkelt under konstant förändring.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *