Det svenska språket är, precis som alla andra språk, i ständig förändring. Det handlar inte bara om att vi tar in ord från andra språk och försvenskar dem – eller använder dem precis som de är – utan även om att vi kortar ner och förenklar vårt sätt att skriva och prata på. Detta är något som vi kan tacka – eller anklaga – de snabba medierna för, där det ofta gäller att säga så mycket som möjligt med så få tecken som möjligt. På Twitter och i sms och chattar är utrymmet begränsat, varpå vi kortar ner meningar och ord och använder oss av förkortningar och ofullständiga meningar.

Detta begränsade språk har på senare tid blivit allt mer vanligt att se även på andra platser i media, exempelvis på TV, i reklam och på bloggar. Vårt skrift- och talspråk har börjat närma sig varandra allt mer och det är inte längre helt ovanligt att se ord som “sedan” och “någon” skrivas som “sen” och “nån”. Inte heller är det ovanligt att se verb utan ändelser, exempelvis “hitta” istället för “hittade”. Något annat som också blir allt mer vanligt hela tiden är att se influenser från andra språk användas i vårt dagliga tal- och skriftspråk.

Engelska influenser

Det språk som har tydligast inflytande på svenskan är engelskan. I Sverige är många bra på engelska och ser det som sitt andraspråk, detta medan kunskaper i andra språk, exempelvis tyska och franska, blir successivt mindre. Influenserna från engelskan syns mycket i media men även i högskolevärlden där många avhandlingar skrivs på just engelska. Vi har även tagit in och integrerat en rad med låneord, vilka vi nu använder på ett försvenskat sätt. Exempel på detta är mejl, dejt och svajpa, vilka på engelska skulle skrivas mail, date och to swipe. Det är dock inte bara engelskan som har satt svenskan i rullning utan även en hel del andra språk.

200 minoritetsspråk

Idag är Sverige ett land som är rikt på olika kulturer och med detta kommer även en hel del olika språk. Finska har länge varit det största minoritetsspråket i vårt land men är på väg att bli omkört av arabiskan. Dessa två språk, tillsammans med andra minoritetsspråk, har börjat bli alltmer synliga i vårt samhälle, även om det skrivna språket inte har påverkats nämnvärt av dem. I Sverige finns idag omkring 200 minoritetsspråk, varpå det är helt naturligt att vissa influenser slår igenom och påverkar vårt språk. Exempel på ord som de flesta idag vet vad de betyder är arabiskans “keff” (dåligt) och turkiskans “aina” (polis).

Mindre formellt

I flera andra språk, exempelvis i engelskan, spanskan och italienskan, används formella tilltal. Detta är något som förr var vanligt även i Sverige men som sedan 1970-talet har blivit allt mer ovanligt och idag är mer eller mindre utraderat. Vi har gått från att nia personer och tilltala dem med titel eller efternamn till att dua och använda tilltalsnamn. Detta är något som har skett i och med att Sverige har utvecklats och blivit mer jämställt. Denna förändring syns i både tal och skrift. I skrift har det även blivit allt vanligare att rikta sig direkt till läsaren. Istället för att benämna personen i texten som “den” eller “man” används allt oftare “du”.

Sammanfattning

Precis som med alla andra språk är svenskan ett språk som hela tiden utvecklas och förändras. Detta beror på influenser från andra språk men även på att samhället förändras. Förr i tiden var det otänkbart att säga “du” till en äldre person medan det nu är någon helt naturligt. Vi har med åren blivit mer jämställda och detta färgar av sig på vårt språk. Engelskan är en tydlig influens på svenskan och därifrån har vi tagit många låneord som har försvenskats och idag används som om de vore svenska. Inom våra landsgränser hittar vi dessutom runt 200 minoritetsspråk, vilka självklart även de har lämnat avtryck på vårt nutida språk.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *