Hur svensk politik påverkar kulturen

Idag har vi ett ansträngt politiskt läge i Sverige, och detta bottnar mycket i svenska värderingar och kultur. Vi är inte överens om hur vi ska hantera växande problem som utanförskap och segregation, och vi har en ökad polarisering i vår riksdag, men även ute bland svenskar i samhället. Många vill se att vi ska

Gustav Vasa och reformationen

Luther menade egentligen aldrig att skapa en splittring av den katolska kyrkan. Men en splittring skedde, som ledde till att två olika grenar skapades: den katolska och den protestantiska. Luther hade egentligen velat lyfta kritik mot den katolska kyrkan med syfte att kyrkan skulle göra sig av med en del destruktiva beteenden. Det mest kända

Vad är svensk kultur?

Om någon skulle fråga dig om det finns en svensk kultur skulle du förmodligen svara ja, men vad skulle du egentligen svara om du sen ombads beskriva vad den svenska kulturen innebär? Det är inte så enkelt att sätta fingret på vad det kan vara, alla de oskrivna regler och saker vi tar för givet.

Sveriges historia och kultur

Välkommen till vår sida där vi skriver om allt som rör Sveriges historia och kultur. När man tänker på Sveriges historia tänker många på vikingatiden och hur livet såg ut då i vårt avlånga land. Sverige har dock inte alltid varit lika avlångt utan har suttit ihop med andra nordiska länder och gränsdragningarna har flyttats