Länkar

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Personhistorisk tidskrift
Kungliga biblioteket, Stockholm
Past & Present
Demografisk databas, Södra Sverige
Crafoordska stiftelsen
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Nasjonalbiblioteket, Norge
Tidens skiften
Institutionen Genus, kultur och historia, Södertörns högskola
Högskolan i Dalarna
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Women's Studies International Forum
Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
British History Online
Nationell ArkivDatabas (NAD)
Historiska studier (GU)
En märklig historia
Högskolan i Halmstad
RIksbankens jubileumsfond
Social History
Historiska institutionen, Uppsala universitet
Internet Archive
Ridderstads stiftelse
Akademiska synpunkter
Sven och Dagmar Saléns stiftelse
Hur man undviker att disputera - handledning för doktorander
Historieblogg
Institut for Historie, Kultur of Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet
Demografiska databasen, Umeå universitet
Erik Philip-Sörensens Stiftelse
Vetenskapsrådet
H-net
Arbetsbok
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Mälardalens högskola
Centrum för arbetarhistoria
Historiska institutionen, Helsingfors universitet
History conferences worldwide
Historia, Linköpings universitet
Rethinking history
Bibliotek.dk
Högskolan i Halmstad
Ask bibsys, Norge
Victorian Studies on the Web
Historia, Örebro universitet
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Sverige-Amerika Stiftelsen
The American Historical Review
Historiska institutionen, Lunds universitet
Historisk tidskrift, Norge
Brev från en postdoc
Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet
Dansk demografisk database
Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet
Conversations with history, TV-intervjuer från Berkeley
Litteratur och klass
Det perfekta tomrummet
BBC History
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Högskolan i Kristianstad
Media History Digital Library
Högskolan i Kalmar
Det kongelige bibliotek, Danmark
Historisk tidskrift, Sverige
Theory.org.uk
Library of Congress, USA
Högskolan på Gotland
Artikelbasen, Danmark
Victorian Studies on the Web
Riksarkivet, Stockholm
Brages pressarkiv
Historisk tidskrift, Danmark
Copyriot
Wahlgrenska stiftelsen
Historia.se - portalen för historisk statistik
Utbildningshistoriska nätverket
SAXO-institutet, Köpenhamns universitet
Best of History Websites
Directory of Open Access Journals
Historiska studier, Malmö högskola
Feminist studies
Kungliga patriotiska sällskapet
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet
Högskolan i Jönköping
Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet
Historieämnet vid Åbo Akademi
Media History
Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
KulturPerler – Det digitaliserede kulturarv
LIBRIS
The social history society
AnnaSaras doktorandblogg
Högskolan i Gävle
Digitalt museum
Signs. Journal of Women in Culture and Society
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
Letterstedtska föreningen
Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Nättidningen Svensk Historia
Åke Wibergs stiftelse
Scandinavian Journal of History
Medicinhistoriskt stipendium, läkaresällskapet i Lund
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer
Historisk monetär statistik i Sverige 1668-2008
Nationalbiblioteket: digitala samlingar
The World History Network
Biblioteken.fi, Finland
Magnus Bergvalls stiftelse
Tidskrift för geunsvetenskap
Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
Blekinge tekniska högskola
Centrala Soldatregistret
Nationalbiblioteket, Finland
Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet
The American-Scandinavian Foundation
Sondera
Med öga för historia
Bibeln.se
Högskolan i Jönköping
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Carlsbergfondet
Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Historia, Karlstads universitet
Litteratur och klass
Folklivsarkivet i Lund
Pride and sensibility
Medieval History Guide
Historiska institutionen, Stockholms universitet
Historisk monetær statistikk for Norge
100 Awesome Blogs for History Junkies
Lychnos
SASNET
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research