Scandia 2016:2 Ny

Det senaste numret av Scandia behandlar såväl bildning och manlighet i sekelskiftets Finland, 1960-talets svenska sambeskattningsdebatt som ett kulturhistoriskt perspektiv på den svenska reformationen. Utöver detta bjuder vi på ett stort antal recensioner, en utblick och debattinlaga samt Ainur Elmgrens serie.

WARNING: Fake version of Scandia! Ny

It was recently brought to our attention that a fake version of our journal has been created. Call for papers have been sent out to a number of e-mailaddresses claiming to accept contributions in "the fields of history, education, sociology, psychology, cultural studies, Law, physical sciences, earth sciences, life sciences, agricultural sciences, and medical sciences and other applied sciences and technology including all branches of engineering". The fake journal has a website imitating ours but with a different domain name.

The editorial board of Scandia therefore wishes to make clear that

1) this (www.tidskriftenscandia.se) is the only legitimate website.

2) Scandia only accepts contributions in the field of history.

3) Scandia never charges any fees for the publication of articles.

If you are uncertain of who you have been in touch with when submitting a manuscript, contact our editor Henrik Rosengren on henrik.rosengren@tidskriftenscandia.se.

Peter K. Andersson: “I am a real human being” Characters and Deviants in Town and Country in Late Nineteenth Century Southern Sweden

In the folklore records collected by the folklore archive in Lund in the first half of the twentieth century, we find hundreds of stories about “characters” (frequently referred to as original in Swedish). What is a character? Anyone who has grown up in a Swedish village or small town in the last century is probably familiar with the term. However, the definition becomes less clear the more we try to narrow it down, based on the fact that a review of the material indicates that the term could be used quite widely at the beginning of the twentieth century and that stories about characters include accounts of most people who were seen as deviants or outsiders. Some statements appear to have a very wide notion of what constitutes a character.

När vi bygger murar

sep
01

För ganska precis ett år sedan ställdes Europa inför den största flyktingkatastrofen på åtskilliga decennier. EU stod handlingsförlamat och var oförmöget att koordinera en verkningsfull insats. Snart stod det klart att katastrofen inte i första hand tolkades som en katastrof för de människor som tvingades på flykt, utan för Europas flyktingmottagningssystem. Sedan dess har antalet flyktingar till Europa minskat dramatiskt: framför allt för att vägarna in i Europa skurits av. Men i havet mellan Libyen och Italien fortsätter människor att drunkna i hundratal.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Journalistik och demokrati

aug
26

Hur ska vi värna den oberoende, granskande journalistiken i en tid när upplagesiffrorna för tryckta dagstidningar viker?

Nu senast var det koncernen Mittmedia vars planer på ett närmast surrealistiskt sparprogram läckte ut i media. Förslaget innebar att en rad lokala dagstidningar i mellersta Sverige skulle övergå till att bli gratistidningar med utgivning ett par gånger i veckan. Samtidigt skulle 422 av koncernens 555 journalisttjänster bort.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS