Scandia 2016:1 Ny

ya numret av Scandia finns nu ute till försäljning. Våra prenumeranter nås givetvis först. Vill du sälla dig till deras skara, maila leif.eliasson@hist.lu.se. Det går även bra att vända sig till samma person om du vill köpa lösnummer.

Två av artiklarna i vårt nya nummer tar sin utgångspunkt i frågor om migration och gränsöverskridanden. Ytterligare en behandlar hur 1960-talets ingenjörer förhöll sig till den då framväxande miljödebatten. Scandia introducerar erbjuder en ingång till det tyska forskningsfältet kring reformationens långsiktiga genomdrivande och dess konsekvenser. I den nya sektionen Scandia utblick presenterar vi en intervju med Hayden White. Som vanligt återfinns såväl tematiska recensioner som recensioner av avhandlingar, antologier och monografier.

WARNING: Fake version of Scandia! Ny

It was recently brought to our attention that a fake version of our journal has been created. Call for papers have been sent out to a number of e-mailaddresses claiming to accept contributions in "the fields of history, education, sociology, psychology, cultural studies, Law, physical sciences, earth sciences, life sciences, agricultural sciences, and medical sciences and other applied sciences and technology including all branches of engineering". The fake journal has a website imitating ours but with a different domain name.

The editorial board of Scandia therefore wishes to make clear that

1) this (www.tidskriftenscandia.se) is the only legitimate website.

2) Scandia only accepts contributions in the field of history.

3) Scandia never charges any fees for the publication of articles.

If you are uncertain of who you have been in touch with when submitting a manuscript, contact our editor Henrik Rosengren on henrik.rosengren@tidskriftenscandia.se.

Lite passé: Pilsnerfilm och hembiträden Ny

Hur kan historiker använda spelfilm som en källa till det förflutna? Björn och Kristoffer talar med Ulrika Holgersson, docent i historia vid Lunds universitet, om hembiträden i svensk spelfilm under 1930- och 1940-talen. Vilka roller spelade de i "pilsnerfilmen" och vad säger de om samhällsförändringen vid denna tid? Ett samtal om kön, klass och film.

 

Lite passé: Den moderna adeln

I detta avsnitt talar vi med Magnus Bergman som är historiker i Malmö och forskar om den moderna adeln. Vad hände egentligen med denna samhällsgrupp efter att ståndssamhället formellt avskaffats i mitten på 1800-talet och vilken plats fanns för adeln i det framväxande moderna Sverige?

 

Lite passé: Tid, historia och rättvisa

Läker tiden alla sår? Hur ska samhället och historievetenskapen förhålla sig till orättvisor och kränkningar som begåtts i det förflutna? I vårt sista avsnitt på temat "tid" talar vi med historikern Malin Arvidsson om skuldfrågor, gottgörelse och rättvisa - särskilt i fråga om tvångssteriliseringar och vanvård av barn.

 

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS