WARNING: Fake version of Scandia! Ny

It was recently brought to our attention that a fake version of our journal has been created. Call for papers have been sent out to a number of e-mailaddresses claiming to accept contributions in "the fields of history, education, sociology, psychology, cultural studies, Law, physical sciences, earth sciences, life sciences, agricultural sciences, and medical sciences and other applied sciences and technology including all branches of engineering". The fake journal has a website imitating ours but with a different domain name.

The editorial board of Scandia therefore wishes to make clear that

1) this (www.tidskriftenscandia.se) is the only legitimate website.

2) Scandia only accepts contributions in the field of history.

3) Scandia never charges any fees for the publication of articles.

If you are uncertain of who you have been in touch with when submitting a manuscript, contact our editor Henrik Rosengren on henrik.rosengren@tidskriftenscandia.se.

Lite passé: Pilsnerfilm och hembiträden Ny

Hur kan historiker använda spelfilm som en källa till det förflutna? Björn och Kristoffer talar med Ulrika Holgersson, docent i historia vid Lunds universitet, om hembiträden i svensk spelfilm under 1930- och 1940-talen. Vilka roller spelade de i "pilsnerfilmen" och vad säger de om samhällsförändringen vid denna tid? Ett samtal om kön, klass och film.

 

Scandia 2015:2 Ny

Äntligen har 2015 år sista nummer lämnat pressarna. Vi ber om ursäkt för den kraftiga förseningen och hoppas att ni nu ska vara extra sugna på att kasta er över det färska innehållet. I detta nummer handlar det bland annat om historiedidaktik, konsumtionsmönster och social mobilitet. För första gången presenterar Scandia ett rundabordssamtal. Scandia introducerar även 'digital historia', en avknoppning till digital humaniora och ett fält på stark tillväxt. Utöver detta hittar ni naturligtvis även recensioner och Ainur Elmgrens serie.

Lite passé: Den moderna adeln

I detta avsnitt talar vi med Magnus Bergman som är historiker i Malmö och forskar om den moderna adeln. Vad hände egentligen med denna samhällsgrupp efter att ståndssamhället formellt avskaffats i mitten på 1800-talet och vilken plats fanns för adeln i det framväxande moderna Sverige?

 

Lite passé: Tid, historia och rättvisa

Läker tiden alla sår? Hur ska samhället och historievetenskapen förhålla sig till orättvisor och kränkningar som begåtts i det förflutna? I vårt sista avsnitt på temat "tid" talar vi med historikern Malin Arvidsson om skuldfrågor, gottgörelse och rättvisa - särskilt i fråga om tvångssteriliseringar och vanvård av barn.

 

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS