Lite passé: Nazismens sensmoral 1940-1950 Ny

I det stora fyrtiotalsavsnittet möter Kristoffer och Björn lundaforskaren Johan Östling. Vi pratar om de lärdomar som offentliga personer och politiker i Sverige drog av erfarenheten av den tyska nazismen. Dessutom tipsar vi som vanligt om tidstypiska kulturuttryck som kan ta er djupare in i tidsandan. God lyssning!

Scandia 2014:2 Ny

Det nya numret av Scandia finns nu tillgängligt! Ämnen som skvaller, filmanalys och audiovisuell upplysning behandlas av Pia Einonen, Ulrika Holgersson och Fredrik Norén. Vi presenterar också en introduktion till forskningsfältet första världskriget samt inte mindre än fyra tematiska recensioner. Utöver detta bjuds det självklart på den sedvanliga recensionsavdelningen samt på en serie av Ainur Elmgren.

Till postmodernismens försvar

mar
24

”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund” skrev Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss på DN Debatt i söndags. Det är hårda ord och allvarliga anklagelser. Till att börja med vill jag påpeka att jag inte invänder mot problematiken i de exempel författarna anger, utan att de får bilda utgångspunkt för postmodernismen som begrepp.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Introduction: Scandinavia and the First World War

In European history, 1914 is a symbolic milestone. The outbreak of the First World War marked a watershed, which, with the distance a century brings, is now often described as the actual starting point of the twentieth century, the ur-catastrophe. It also seems to be a war that we will never be finished with. The centenary has been widely marked, not least by the victors Britain and France, who have spent some 60 million euros on commemorating the anniversary. In Germany, however, interest has been that much weaker.

Att introducera historien

mar
17

I dag sitter jag som doktorandrepresentant på institutionens grundutbildningsinternat där vi diskuterar utformning av ett framtida kandidatprogram i historia.

Under förmiddagen ingick jag i en diskussionsgrupp som hade i uppgift att ta fram innehåll och kursmål till en historievetenskaplig introduktionskurs. Alltså var det viktigt att fråga sig vad en student förväntar sig att börja med i sina historiska studier. Och vad vill vi förmedla som det mest övergripande och mest centrala.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS