Nytt avsnitt av Lite Passé: Omvärldsbilder i historien Sticky

Äntligen är Lite Passé tillbaka efter sommaruppehållet. I den digitala kartans, och GPS navigeringens tid, ser vi närmare på kartans historia och pratar historiska kartor och omvärldsbilder med historikern Charlotta Forss.

 

Scandia 2014:1 Sticky

Nu har Scandias senaste nummer lämnat pressarna. Med Henrik Rosengren som ny redaktör kan vi bland annat presentera artiklar av Harald Gustafsson, Andreas Marklund och Bertel Nygaard. Scandia introducerar, som du redan nu kan läsa på webben, ger en inblick i forskningsfältet History & Policy och i temarecensionen kan du läsa om de två sista banden av Sveriges Historia. Utöver detta bjuder vi på recensioner och på vår serie, tecknad av Ainur Elmgren.

Vad jag lärt mig som doktorand

sep
03

I dag höll jag en kort presentation för de nya doktoranderna vid Forskarskolan i historia, som innefattar lärosätena i Lund, Malmö, Växjö (Linnéuniversitetet), Göteborg och Södertörn. Min uppgift var att ge lite personliga reflektioner kring tillvaron som doktorand vid Forskarskolan och detta var ungefär vad jag tog upp – samt vad jag hade velat ta upp men glömde bort eller inte hade tid för. En kort doktorandpraktika i punktform:

Posted By Björn Lundberg läs mer

På plats i LUX!

sep
01

Efter mer än ett halvsekel på Magle Stora Kyrkogata i Lunds stadskärna har institutionen nu flyttat till nybyggda lokaler i den påkostade byggnaden LUX, alldeles bakom Universitetsbiblioteket och Språk- och litteraturcentrum (SOL). Nu har Lunds alla humanister och språkvetare alltså samlats under två tak, vilket förhoppningsvis kommer leda till bättre sammanhållna forskningsmiljöer och fler interdisciplinära utbyten. Ett nytt kunskapscentrum, som floskelgeneratorn skulle kalla det. Bättre för studenterna lär det i alla händelser bli.

Posted By Björn Lundberg läs mer

10 skäl till att få lägga samman

jun
16

Den främsta anledningen till att jag nu arbetar med en bok, är alltså att jag ännu inte har skrivit någon. Lite mer än halvvägs in i avhandlingsarbetet valde jag nämligen att disputera på en sammanläggningsavhandling, inte en monografi. Sedan jag fattade det beslutet har två år gått. Det är egentligen hisnande vad fort det har gått från att ha verkat som något banbrytande, till ett faktum som kollegorna mest rycker på axlarna åt. ”Jaha, du gjorde så?” Våren 2012 förberedde jag mitt försvar som om det hade gällt ett förräderi av de sanna vetenskapliga kvalitetskraven.

Posted By My Hellsing läs mer

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS