Poddradio

Lite passé: Pilsnerfilm och hembiträden

Hur kan historiker använda spelfilm som en källa till det förflutna? Björn och Kristoffer talar med Ulrika Holgersson, docent i historia vid Lunds universitet, om hembiträden i svensk spelfilm under 1930- och 1940-talen. Vilka roller spelade de i "pilsnerfilmen" och vad säger de om samhällsförändringen vid denna tid? Ett samtal om kön, klass och film.

 

Lite passé: Den moderna adeln

I detta avsnitt talar vi med Magnus Bergman som är historiker i Malmö och forskar om den moderna adeln. Vad hände egentligen med denna samhällsgrupp efter att ståndssamhället formellt avskaffats i mitten på 1800-talet och vilken plats fanns för adeln i det framväxande moderna Sverige?

 

Lite passé: Tid, historia och rättvisa

Läker tiden alla sår? Hur ska samhället och historievetenskapen förhålla sig till orättvisor och kränkningar som begåtts i det förflutna? I vårt sista avsnitt på temat "tid" talar vi med historikern Malin Arvidsson om skuldfrågor, gottgörelse och rättvisa - särskilt i fråga om tvångssteriliseringar och vanvård av barn.

 

Lite passé: Framtiden

I årets sista Lite Passé samtalar vi med idéhistorikern Thomas Kaiserfeld. Vi lämnar det förflutna och rör oss in i framtiden! Vilken relation har det förflutna till framtiden och hur långt fram kan vi egentligen planera?

 

Lite Passé: Att återskapa det förflutna - från mods till medeltidsveckan

Våra samtal om tid fortsätter med en diskussion om historiskt återskapande och identitet. Vad är det som får människor att vilja återuppleva en svunnen tid? Hur förmedlar vi historia när vi försöker återskapa det förflutna? Vi talar med historikerna Stefan Nyzell och Robin Ekelund om rörelser bort från nuet inom två helt olika fält: historiska reenactments och modskultur. Har de något gemensamt?

 

Lite passé: Queer tid

Emma och Kristoffer träffar genusvetaren Kristina Fjelkestam för att diskutera alternativa sätt att tänka kring tid. Går det att bryta med idén om livets uppdelning i faser, eller med den linjära tiden och dess koppling till begrepp som civilisation? Vilka maktaspekter ryms i den dominerande tidsuppfattningen och vad är egentligen Queer tid?

Lite passé: Tiden i historien - Långa linjer

Vad är tid? Hur använder historiker tid som begrepp - och hur kan vi undersöka tid i historien? I vårt första avsnitt på temat tid samtalar Björn och Emma med professor Eva Österberg som förespråkat långa tidsperspektiv i historisk forskning. Vad händer när vi tecknar långa linjer?

 

Lite passé: Från bankkris till Ace of Bace 1990-2000

I säsongens tionde och sista avsnitt sätter vi punkt för vår resa genom 1900-talet med ett samtal om musikens förändrade villkor. Med bankkrisen och Sveriges inträde i EU som fond talar vi om det svenska musikundret, cd-skivans hegemoni och världen före fildelning. Vår ciceron är historikern Rasmus Fleischer.

Lite passé: Den individualiserade hälsan 1980-1990

Vi är framme vid 1980-talet! I detta avsnitt av Lite passé samtalar vi med historikern Helena Tolvhed om träning, ideal och kroppar. Vad händer under 80-talet när träningen blir allt mer individualiserad och vilka linjer kan dras fram till idag?

Lite passé: En hotad planet? 1970-1980

När Lite Passé tar sig an sjuttiotalet hamnar miljöhot och katastroflarm i fokus. I vilket kulturellt och politiskt sammanhang växte miljötänkandet fram - och vad fick föreställningarna om den hotade planeten för konsekvenser? Vi talar om överbefolkning, atomkraft och krishantering med historikern David Larsson Heidenblad.

Lite passé: Fri kärlek och svensk synd 1960-1970

I vårt avsnitt om sextiotalet tar vi oss an ”den svenska synden” och decenniets sexuella revolution. Vi talar med idéhistorikern Linnea Tillema om vad allt detta tal om sexuell frigörelse rymde. Hur förhöll sig sexologin och sexualrådgivningen till tidens strömningar och vilka normer rymde den?

Lite passé: Det rationella kontoret 1950-1960

Ett decennium fyllt av papper, blanketter och skrivmaskinsoptimering? Halvvägs in i 1900-talet möter vi Charlie Järpvall för att diskutera tidens modeord: det rationella! Hur såg tidens arbetsliv ut och hur skulle maskinerna och standardiseringar skapa ett bättre samhälle? Vart gick egentligen gränsen mellan människa och maskin?

Lite passé: Nazismens sensmoral 1940-1950

I det stora fyrtiotalsavsnittet möter Kristoffer och Björn lundaforskaren Johan Östling. Vi pratar om de lärdomar som offentliga personer och politiker i Sverige drog av erfarenheten av den tyska nazismen. Dessutom tipsar vi som vanligt om tidstypiska kulturuttryck som kan ta er djupare in i tidsandan. God lyssning!

Lite passé: Kärlekskontakter 1930-1940

Vår resa genom 1900-talet går vidare och vi har nu hunnit fram till 1930-talet. Detta årtionde präglades av lågkonjunktur, depression och krig runt om i världen. Men även då tillvaron ter sig extra mörk söker människor efter glädjeämnen. Därför möter Emma och Björn i detta avsnitt historikern Josefin Englund som forskar om kontaktannonser mellan 1890-1980, för att se vad människor på 1930-talet sökte efter hos en kärlekspartner.

Lite passé: All that jazz! 1920-1930

Vi har nått fram till tjugotalet som rymmer allt från rösträtt och kvinnoemancipation till fascism och dystopier. Men framförallt är det jazzens årtionde. Björn och Kristoffer möter medie- och kommunikationsvetaren Johan Fornäs för ett samtal om jazz och modernitet i det svenska folkhemmet!

Lite passé: Socialpolitik och rasbiologi 1910-1920

I det andra avsnittet på vår 1900-tals exposé går vi in på det decennium som ofta markerar insteget till moderniteten, 1910-talet. Världen var i gungning och revolutionerna avlöste varandra. Vi tar ett steg tillbaka från världsscenen och pratar med Martin Ericsson om grunderna för den svenska socialpolitiken och hur man formar en medborgare.

Lite passé: 1900-1910, Lindhagen och framtidsdrömmar

Ny säsong och nytt upplägg! Björn, Kristoffer och nu även Emma inleder exposén över 1900-talet i det inledande decenniet och träffar Josefin Hägglund för att tala om framtidsdrömmar och Carl Lindhagen!

Lite passé: Let's dance

I det sista avsnittet för säsongen står det dans på schemat. Vi träffar Eva Helen Ulvros för att prata om hur vi genom tiderna har svängt om och umgåtts till musik. I alla virvlar lyckades vi dessutom tappa bort räkningen. Detta är alltså det tolfte avsnittet och inget annat! 

Lite passé: 30 november

Kåldolmar och kravaller! Såhär i slutet av november har vi dykt ner i några historier kring 30 november. Vi talar med Johan Pries om kravallerna i Lund på 1990-talet och diskuterar kopplingarna till Danmark och gatans betydelse. Vi pratar också med idéhistorikern Petter Hellström om firandet av Kåldolmens dag, och Karl XII:s betydelse för nya kulturella influenser i Sverige på 1700-talet. Mycket nöje!

Lite passé: Indianer

I det tionde avsnittet diskuterar Kristoffer och Björn indianer, både utifrån historiska skeenden men framförallt med tanke på hur andra personer har använt sig av indianska attribut. Dessutom har vi sett Terrence Malicks variant på Pocahontas, The New World.

Lite passé: Miljöhistoria

Välkomna tillbaka! Ett sannerligen internationellt program står på tur, Björn och Kristoffer möts över transatlantisk länk för att prata om miljöhistoria och filmen Pompeji. Vi gästas av Umeåforskaren Dolly Jørgensen för att tala om vad miljöhistoria egentligen är, och hur vi genom historien har skapat miljöer och "naturlighet". (Intervjun är på engelska)

Lite passé: Ett politiskt samtal

Hur fungerar politiken och vad gör den med människor? Dessa och fler frågor diskuteras i avsnitt 8 av Lite Passé med gästen Erik Bodensten. Vi har också sett filmen Lincoln som skildrar 1800-talsversionen av en riksdagsdebatt och funderar över hur man korrekt återger historiska röster.

Lite passé: Konspirationsteorier

I sjunde avsnittet träffar vi historikern Maria Karlsson som har specialiserat sig på frågor om förnekelse av folkmord. Vi diskuterar konspirationsteorier och förnekelse och varför folk dras till dessa företeelser. Befinner vi oss i en "konspirationsteorins tid"? Dessutom hinner vi med en liten filmanalys.

 

Lite Passé: Omvärldsbilder i historien

Äntligen är Lite Passé tillbaka efter sommaruppehållet. I den digitala kartans, och GPS navigeringens tid, ser vi närmare på kartans historia och pratar historiska kartor och omvärldsbilder med historikern Charlotta Forss.

 

Lite passé: Semester

I femte avsnittet skjuter vi från höften och laddar inför sommaren. Vi pratar semester och ledighetens historia. Avsnittet blir det sista för denna termin och vi kommer tillbaka med nya diskussioner och reflektioner i september. Glad sommar!

Sidor