Scandia 2016:2

Det senaste numret av Scandia behandlar såväl bildning och manlighet i sekelskiftets Finland, 1960-talets svenska sambeskattningsdebatt som ett kulturhistoriskt perspektiv på den svenska reformationen. Utöver detta bjuder vi på ett stort antal recensioner, en utblick och debattinlaga samt Ainur Elmgrens serie.

Ur innehållet:

Redaktören har ordet. Henrik Rosengren

"Pappas egen Ernst". Att fostras till man och adelsman i Finland kring sekelskiftet 1900. Henrika Tandefelt

När och hur inleddes reformationen i det svenska riket? Ett kulturhistoriskt perspektiv på ett gammalt problem. Kajsa Brilkman

Scandia utblick: Dunkla reflektioner i Sennefelts spegel. Christer Ahlberger

Temarecensioner. Maria Karlsson

Recensioner

Serie: Kekkonens konster. Ainur Elmgren