Lite passé: Miljöhistoria

Välkomna tillbaka! Ett sannerligen internationellt program står på tur, Björn och Kristoffer möts över transatlantisk länk för att prata om miljöhistoria och filmen Pompeji. Vi gästas av Umeåforskaren Dolly Jørgensen för att tala om vad miljöhistoria egentligen är, och hur vi genom historien har skapat miljöer och "naturlighet". (Intervjun är på engelska)