Myterna kring 1809

Ainur Elmgren

Årtal förses gärna med symboliska innebörder i efterhand, i synnerhet i samband med jubileer. Två hundra år efter Rysslands seger kan både Sverige och Finland fira sin ofrivilliga skilsmässa med vackra tal och en störtflod av nya böcker. I de flesta fall är det gammalt vin i nya läglar, och inte ens en särskilt aptitlig årgång.

Läsvärt på tyska! Marie Cronqvist tipsar om en sällsam femtioåring.

Denna höst har vi betraktat det tyska firandet av tjugo år utan den fysiskt påtagliga järnridå som var Berlinmuren. Men i skuggan av storpolitiken finns som alltid en uppsjö vardagliga berättelser som kan bidra med förståelse för den uppdelade värld som kännetecknade kalla kriget. En av dessa många berättelser kretsar kring en liten kosmopolit som oförtrutet i exakt fem decennier rest runt och strött sömnsand i trötta barns ögon. Lagom till det tyska jubileet, och som en del av festligheterna kring åminnelsen av det tyskarna kallar die Wende 1989-1990, togs ett antal initiativ att uppmärksamma den sällsamme lille figuren som lanserades i östtysk television i november 1959.

Välkommen till Scandias nya hemsida!

Den här sidan till är för alla som är intresserade av historia, inte bara forskare, utan lärare, studenter, författare, journalister och andra medborgare. Här kan du läsa den vetenskapliga tidskriften Scandias texter från starten 1928 till och med 2009.

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS