Journalistik och demokrati

aug
26

Hur ska vi värna den oberoende, granskande journalistiken i en tid när upplagesiffrorna för tryckta dagstidningar viker?

Nu senast var det koncernen Mittmedia vars planer på ett närmast surrealistiskt sparprogram läckte ut i media. Förslaget innebar att en rad lokala dagstidningar i mellersta Sverige skulle övergå till att bli gratistidningar med utgivning ett par gånger i veckan. Samtidigt skulle 422 av koncernens 555 journalisttjänster bort.

Posted By Björn Lundberg läs mer

Scandia 2016:1

Nya numret av Scandia finns nu ute till försäljning. Våra prenumeranter nås givetvis först. Vill du sälla dig till deras skara, maila leif.eliasson@hist.lu.se. Det går även bra att vända sig till samma person om du vill köpa lösnummer.

Två av artiklarna i vårt nya nummer tar sin utgångspunkt i frågor om migration och gränsöverskridanden. Ytterligare en behandlar hur 1960-talets ingenjörer förhöll sig till den då framväxande miljödebatten. Scandia introducerar erbjuder en ingång till det tyska forskningsfältet kring reformationens långsiktiga genomdrivande och dess konsekvenser. I den nya sektionen Scandia utblick presenterar vi en intervju med Hayden White. Som vanligt återfinns såväl tematiska recensioner som recensioner av avhandlingar, antologier och monografier.

Lite passé: Pilsnerfilm och hembiträden

Hur kan historiker använda spelfilm som en källa till det förflutna? Björn och Kristoffer talar med Ulrika Holgersson, docent i historia vid Lunds universitet, om hembiträden i svensk spelfilm under 1930- och 1940-talen. Vilka roller spelade de i "pilsnerfilmen" och vad säger de om samhällsförändringen vid denna tid? Ett samtal om kön, klass och film.

 

Lite passé: Den moderna adeln

I detta avsnitt talar vi med Magnus Bergman som är historiker i Malmö och forskar om den moderna adeln. Vad hände egentligen med denna samhällsgrupp efter att ståndssamhället formellt avskaffats i mitten på 1800-talet och vilken plats fanns för adeln i det framväxande moderna Sverige?

 

Lite passé: Tid, historia och rättvisa

Läker tiden alla sår? Hur ska samhället och historievetenskapen förhålla sig till orättvisor och kränkningar som begåtts i det förflutna? I vårt sista avsnitt på temat "tid" talar vi med historikern Malin Arvidsson om skuldfrågor, gottgörelse och rättvisa - särskilt i fråga om tvångssteriliseringar och vanvård av barn.

 

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS