Scandia 2016:1

Nya numret av Scandia finns nu ute till försäljning. Våra prenumeranter nås givetvis först. Vill du sälla dig till deras skara, maila leif.eliasson@hist.lu.se. Det går även bra att vända sig till samma person om du vill köpa lösnummer.

Två av artiklarna i vårt nya nummer tar sin utgångspunkt i frågor om migration och gränsöverskridanden. Ytterligare en behandlar hur 1960-talets ingenjörer förhöll sig till den då framväxande miljödebatten. Scandia introducerar erbjuder en ingång till det tyska forskningsfältet kring reformationens långsiktiga genomdrivande och dess konsekvenser. I den nya sektionen Scandia utblick presenterar vi en intervju med Hayden White. Som vanligt återfinns såväl tematiska recensioner som recensioner av avhandlingar, antologier och monografier.

Lite passé: Pilsnerfilm och hembiträden

Hur kan historiker använda spelfilm som en källa till det förflutna? Björn och Kristoffer talar med Ulrika Holgersson, docent i historia vid Lunds universitet, om hembiträden i svensk spelfilm under 1930- och 1940-talen. Vilka roller spelade de i "pilsnerfilmen" och vad säger de om samhällsförändringen vid denna tid? Ett samtal om kön, klass och film.

 

Lite passé: Den moderna adeln

I detta avsnitt talar vi med Magnus Bergman som är historiker i Malmö och forskar om den moderna adeln. Vad hände egentligen med denna samhällsgrupp efter att ståndssamhället formellt avskaffats i mitten på 1800-talet och vilken plats fanns för adeln i det framväxande moderna Sverige?

 

Lite passé: Tid, historia och rättvisa

Läker tiden alla sår? Hur ska samhället och historievetenskapen förhålla sig till orättvisor och kränkningar som begåtts i det förflutna? I vårt sista avsnitt på temat "tid" talar vi med historikern Malin Arvidsson om skuldfrågor, gottgörelse och rättvisa - särskilt i fråga om tvångssteriliseringar och vanvård av barn.

 

Postdok-satsning från det svenska Sjuttonhundratalssällskapet

Det svenska Sjuttonhundratalssällskapet inbjuder till upptaktsträff inför sin postdok-satsning!

Måndag 16 maj 2016 kl. 10-11.30 i Börshuset, Stortorget i Stockholm, med efterföljande lunch på Nobelmuséet. Under eftermiddagen följer ett frivilligt deltagande i Forskningsfronten där nydisputerade presenterar sina avhandlingar (se separat inbjudan och program).

För vem? Nätverket förenar forskare på samma nivå, från doktorander i slutfasen/nyblivna doktorer upp till docentnivå, som forskar om det långa 1700-talet eller önskar forska om 1700-talet.

Sidor

Subscribe to www.tidskriftenscandia.se RSS